MLS®, od výkonu ke kontrole

Koordinované a synchronizované záření
V tradiční laseroterapi je doposud limitem dosáhnout najednou a efektivně silného analgetického efektu (získaného pulzním druhem záření ) a současně protizánětlivého účinku (získaného pomocí kontinuálního záření).

MLS® lasererová terapie dokáže toto omezní překonat, a to díky novému, vyspělému MLS® pulzu. Ten se skládá z koordinovaného a synchronizovaného záření, vícero laserových pulzů. Tyto laserové pulzy jsou navíc různých vlnových délek a mají odlišně modulované záření.

Kontinuálně/přerušované záření o vlnové délce 808 nm vytvářející intenzivní protiotokový  a protizánětlivý účinek, je synchronizováno s pulzním zářením o vlnové délce 905 nm umožňujících dosáhnout silných účinků proti bolesti.

Synchronizace je dosaženo pomocí sofistikovaného elektronického systému, který řídí zdroj laseru a vytváří tak:

MLS® – Multiwave Locked System.